Volba prezidenta ČR 2018 Tisk Email

Volba prezidenta ČR se koná

♣ 12. a 13. ledna 2018 - 1. kolo

♣ 26. a 27. ledna 2018 - 2. kolo

Volí

♣ volič s trvalým pobytem v obci nebo s voličským průkazem vystaveným obecním úřadem v místě bydliště

♣ žádost o volební průkaz se žádá osobně nebo na základě plné moci

♣ Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby: 

1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 10. ledna 2018 do 16,00 hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu ð tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. tj. v pátek 5. ledna 2018 do 16,00 hodin:

 

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
  • v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče. (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)

 

další informace na stránkách MV ČR

http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

♣ Občanské průkazy vydává ve dnech voleb Odbor občansko správních a dopravně správních činností Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2, 1. patro následovně:

12.1. a 26.1. - pátek - 14 - 22 hodin

13.1. a 27.1. - sobota - 8 - 13:30 hodin

 

 

 

 

Počítadlo

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Datum: Kvě 27, 2018