Obecní Zpravodaj Tisk Email

logo obecObecní Zpravodaj


                         Květen 2015


Milí spoluobčané, v aktuální vydání Zpravodaje

bychom Vás chtěli seznámit s výsledky jarních

voleb a informovat Vás o složení nového

zastupitelstva obce a jeho programu

na nastávající volební období.

V závěru přidáme informace o kulturních akcích

v naší obci.


     Jak jistě většina z vás ví, po podzimních volbách se nepodařilo

nově zvoleným zastupitelům domluvit na spolupráci v zastupitelstvu,

a proto se na jaře konaly volby nové. Jako vítězná strana vyšlo

z voleb „Sdružení nezávislých kandidátů obce Pohoří“se 671

platnými hlasy, které získalo 4 mandáty: (Miroslav Králík,

MVDr. Jana Paulová CSc., Martin Čížkovský a Lukáš Chrudimský).

Sdružení nezávislých kandidátů – možnost volby pro Obec Pohoří

s 566 platnými hlasy získalo 3 mandáty: (Ing. Petra Adámková,

Josef Červenka a Petr Semecký).

Volební účast byla opět vysoká, konkrétně se voleb účastnilo

67,25 %, což znamená, že se tentokrát k volební urně dostavilo

272 voličů.    

Jaké je tedy nyní složení nového zastupitelstva?

Ještě před ustavujícím zasedáním svůj mandát složil Josef Červenka,

Petr Semecký a druhý náhradník Zdeněk Miler a na uvolněná místa

postoupila Miroslava Adamcová a Jiří Novotný. Na ustavujícím

zasedání tedy složili slib tito zastupitelé:

Miroslav Králík, MVDr. Jana Paulová CSc., Martin Čížkovský,

Lukáš Chrudimský, Ing. Petra Adámková, Miroslava Adamcová

a Jiří Novotný.

Následně proběhly volby vedení obecního úřadu, výborů a komisí:

 

Starostou obce byl zvolen Miroslav Králík

 

Místostarostou byla zvolena MVDr. Jana Paulová CSc.

 

Složení komisí je následující:

Finanční výbor:

Předseda: Ing. Petra Adámková

Členové: Ing. Irena Čížkovská, Jiří Novotný

Kontrolní výbor:

Předseda: Miroslava Adamcová

Členové: Lukáš Chrudimský, Josef Červenka

Stavební komise:

Vladimír Červenka st., Karel Zvelebil ml. a Radek Chrudimský

Kulturní komise:

Martin Čížkovský, František Chaloupka a Martina Králíková

Nově zvolení zastupitelé se dohodli a odsouhlasili plán akcí,

které by chtěli realizovat během volebního období 2015 – 2018:

 

1. rekonstrukce čistírny odpadních vod v následujících etapách

  • studie
  • projekt
  • realizace

2. zřízení základní školy pouze v případě získání dotace na rekonstrukci

budovy

3. opravy stávajících a budování nových komunikací

  • pod rybníkem na Pohoří
  • silnice na Skalsku ve staré zástavbě
  • Pohorka – oprava drceným asfaltem
  • zhotovení komunikace včetně dešťové kanalizace mezi 
    JUDr. Mrázkem a JUDr. Vondráčkem

4. oprava plotu areálu Chotouň

5. oprava koryta potoka v areálu Chotouň

6. vyřešení dopravní obslužnosti v nových lokalitách

7. příprava projektu ochrany proti povodním

8. oplocení kontejnerových stání

9. vyhotovení územního plánu

 

Přehled kulturních akcí s předběžnými termíny, které

jsou plánované na letošní rok:

04. 06. 2015 - promítání „Mexiko“

06. 06. 2015 – představení cirkusu Kellner

22. 08. 2015 - Pohořská olympiáda

03. 10. 2015 - vítání občánků

31. 10. 2015 – Halloweenský lampionový průvod

02. 12. 2015 - rozsvěcení vánočního stromu

04. 12. 2015 - sraz seniorů

05. 12. 2015 - Mikulášská nadílka

Na všechny kulturní akce budou tradičně v dostatečném předstihu upozorňovat

vyvěšené plakáty, kde se také dozvíte konkrétní informace o čase a místě konání

jednotlivých akcí. (datum konání jednotlivých akcí se může v průběhu roku měnit

podle aktuální situace a podmínek).

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem voličům za účast ve volbách i jejich hlasy

– je vidět, že osud obce Vám není lhostejný. Doufáme, že důvěru v nás vloženou

nezklameme. Přejeme krásný zbytek jara a příjemné léto.

                                                                                             za  Obec Pohoří

                                                                                                    M. Králík

                                                                                       http://obec-pohori.info

 

................................................................................................................................................................................

 

Počítadlo

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Datum: Úno 22, 2017