Úřední deska (stav ke dni 24.09.2017)
Hledat text:
Kategorie:
[ Archiv - sejmuté dokumenty ]
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
22.6.2017 7.7.2017 Nebezpečí požárů v době sucha

Nařízení Středočeského kraje ze dne 26. 1. 2017

pdf [564 kB]
01_Úřední deska
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
19.9.2017 4.10.2017 Oznámení záměru obce Pohoří na pronájem pozemku pdf [218 kB]
19.9.2017 4.10.2017 Oznámení záměru obce Pohoří na zřízení práva stavby pdf [272 kB]
19.9.2017 4.10.2017 Oznámení záměru obce Pohoří na koupi pozemku pdf [206 kB]
19.9.2017 4.10.2017 Oznámení záměru obce Pohoří na zřízení práva stavby pdf [228 kB]
18.9.2017 3.10.2017 Veřejná vyhláška MZ - Opatření obecné povahy o těžbě dřeva pdf [223 kB]
11.9.2017 28.9.2017 Oznámení zahájení spojeného územního řízení a řízení o povolení výjimky pdf [112 kB]
5.9.2017 20.9.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pdf [589 kB]
27.7.2017 10.9.2017 Dražební vyhláška 147 EX 326/16-70 pdf [174 kB]
4.7.2017 19.7.2017 Technické služby - pracovní pozice Údržba pdf [64 kB]
20.6.2017 5.7.2017 ÚZEMNÍ PLÁN POHOŘÍ pdf [1 MB]
15.6.2017 nikdy Závěrečný účet obce Pohoří za rok 2016 pdf [406 kB]
22.5.2017 6.6.2017 Závěrečný účet MŠ Pohoří xlsx [12 kB]
9.5.2017 13.6.2017 Výpis usnesení 20. veřejného zasedání zastupitelstva pdf [180 kB]
28.4.2017 29.5.2017 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Středočeský kraj pdf [65 kB]
20.3.2017 4.4.2017 Obecní Zpravodaj Březen 2017 pdf [151 kB]
13.3.2017 31.12.2017 Kalkulace vodné a stočné pro rok 2017 pdf [99 kB]
2.3.2017 31.3.2017 Veřejná zakázka "Rekonstrukce komunikace ve Skalsku v k. ú. Pohoří u Prahy" doc [50 kB]
24.2.2017 nikdy Seznam neznámých vlastníků nemovitostí v katastru nemovitostí k 1.2.2017 pdf [346 kB]
8.2.2017 23.2.2017 Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou pdf [95 kB]
13.1.2017 28.1.2017 Veřejnoprávní smlouva Biopharm a.s. pdf [96 kB]
1.1.2017 nikdy ROZPOČET MŠ POHOŘÍ NA ROK 2017 pdf [97 kB]
7.12.2016 nikdy ROZPOČET OBCE POHOŘÍ NA ROK 2017 pdf [455 kB]
24.11.2016 2.12.2016 BIOPHARM a.s.- informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy pdf [96 kB]
19.10.2016 5.11.2016 Ministerstvo životního prostředí - Opatření obecné povahy pdf [249 kB]
19.10.2016 5.11.2016 Ministerstvo životního prostředí - návrh opatření obecné povahy pdf [662 kB]
18.10.2016 2.11.2016 Zrušení výběrového řízení na dodavatele ÚP Pohoří pdf [96 kB]
13.10.2016 28.10.2016 Skalsko - plán obnovy přírodní památky 2017 - 2026 pdf [130 kB]
13.10.2016 28.10.2016 Skalsko - protokol z botanického průzkumu pdf [46 kB]
13.10.2016 28.10.2016 Skalsko - fotodokumentace pdf [671 kB]
22.9.2016 9.10.2016 Volby do zastupitelstev krajů 2016 pdf [95 kB]
19.9.2016 26.10.2016 Dražba nemovité věci pdf [291 kB]
5.8.2016 22.9.2016 Veřejná zakázka "Územní plán Pohoří"v k. ú. Pohoří u Prahy pdf [341 kB]
5.8.2016 22.9.2016 Zadávací dokumentace k VZ 0516 pdf [470 kB]
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 1 k VZ 0516 doc [48 kB]
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 2 k VZ 0516 doc [68 kB]
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 3 k VZ 0516 docx [28 kB]
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 4 k VZ 0516 pdf [1 MB]
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 5 k VZ 0516 docx [19 kB]
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 6 k VZ 0516 docx [24 kB]
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 7 k VZ 0516 doc [24 kB]
1.7.2016 30.7.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání a doručení návrhu zadání územního plánu Pohoří pdf [99 kB]
14.6.2016 nikdy Závěrečný účet obce Pohoří 2015 pdf [755 kB]
14.6.2016 29.6.2016 příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2015 pdf [73 kB]
14.6.2016 29.6.2016 příloha č. 2 - Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací sestavená k 31.12.2015 pdf [83 kB]
14.6.2016 29.6.2016 příloha č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohoří pdf [942 kB]
8.6.2016 8.7.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší Zóna střední Čechy - CZ pdf [310 kB]
6.5.2016 8.9.2016 Elektronická dražba nemovité věci pdf [111 kB]
29.4.2016 30.5.2016 Veřejná vyhláška finančního úřadu pdf [66 kB]
14.3.2016 nikdy Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2016 pdf [401 kB]
26.2.2016 12.3.2016 Finanční úřad - Informace pro občany pdf [199 kB]
10.2.2016 25.2.2016 Policie ČR - nábor nových uchazečů pdf [464 kB]
10.2.2016 25.2.2016 Policie ČR - informace k náboru pdf [482 kB]
28.1.2016 1.3.2016 KUSK - Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období pdf [86 kB]
20.1.2016 4.2.2016 Ministerstvo zemědělství-Oznámení o vydání opatření obecné povahy pdf [187 kB]
20.1.2016 4.2.2016 MZ - Oznámení o vydání opatření obecné povahy pdf [185 kB]
20.1.2016 4.2.2016 MZ - Oznámení o vydání opatření obecné povahy pdf [185 kB]
11.1.2016 1.2.2016 Výzva k podání nabídky zakázky malého rozsahu na akci "OPLOCENÍ PROSTORU MŠ DLE NÁČRTKU" pdf [319 kB]
11.1.2016 1.2.2016 Výzva k podání nabídky zakázky malého rozsahu na akci "ZHOTOVENÍ STUDIE NA FUNKČNOST ČOV" pdf [319 kB]
11.1.2016 1.2.2016 Výzva podání nabídky zakázky malého rozsahu na akci: "ZHOTOVENÍ PROJEKTU REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SKALSKO A CHOTOUŇ" pdf [319 kB]
30.12.2015 1.2.2016 Výzva k podání nabídky stavební zakázky malého rozsahu na akci "REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA POHOŘÍ - LOKALITA 1" pdf [282 kB]
16.12.2015 nikdy ROZPOČET NA ROK 2016 pdf [341 kB]
10.7.2015 25.7.2015 Změna č. 4 ÚPO Kamenice, okr. Praha - Východ pdf [301 kB]
10.7.2015 25.7.2015 Projednávání UP Libře pdf [259 kB]
3.6.2015 nikdy Závěrečný účet obce Pohoří 2014 pdf [407 kB]
3.6.2015 20.6.2015 Příloha č. 2 - Rozvaha k 31.12. 2014 pdf [83 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce pdf [929 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Financování pdf [41 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Obraty pdf [38 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Příjmy EU pdf [36 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Příjmy pdf [59 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Rekapitulace pdf [49 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Transfery pdf [37 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Výdaje EU pdf [38 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Výdaje pdf [65 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Záznamy pdf [43 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Výsledovka pdf [73 kB]
29.5.2015 nikdy Seznam nedostatečně řádně identifikovaných vlastníků k 1.5.2015 pdf [289 kB]
7.5.2015 22.5.2015 Výzva k podání nabídky zakázky malého rozsahu "Zhotovení kontrolní šachty u č.p. 51 V Chotouni" pdf [96 kB]
1.4.2015 16.4.2015 Veřejná zakázka č.012015 pdf [319 kB]
1.4.2015 16.4.2015 Veřejná zakázka č.022015 pdf [317 kB]
20.3.2015 nikdy ROZPOČET NA ROK 2015 pdf [340 kB]
23.2.2015 nikdy Zpráva o hospodaření obce v roce 2014 pdf [932 kB]
23.2.2015 nikdy Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2015 pdf [273 kB]
10.4.2014 nikdy Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci-výzva ÚZSVM pdf [68 kB]
24.3.2014 nikdy VARROÁZA-mimořádné veterinární opatření pdf [268 kB]
28.11.2013 nikdy Rozpočet 2014 pdf [431 kB]
3.6.2013 nikdy Povodňový deník pdf [1 MB]
02_Veřejná zasedání

...

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
15.6.2017 30.6.2017 Výpis usnesení 21. veřejného zasedání zastupitelstva pdf [270 kB]
7.4.2017 nikdy Výpis usnesení 19. veřejného zasedání zastupitelstva pdf [187 kB]
24.2.2017 nikdy Výpis usnesení 17.VZ Zastupitelstva obce Pohoří pdf [132 kB]
24.2.2017 nikdy Výpis usnesení 18.VZ Zastupitelstva obce Pohoří pdf [217 kB]
7.12.2016 nikdy Výpis usnesení 16.VZ Zastupitelstva obce Pohoří pdf [239 kB]
16.11.2016 nikdy Výpis usnesení 15.VZ Zastupitelstva obce Pohoří pdf [186 kB]
3.11.2016 nikdy Výpis usnesení 14.VZ Zastupitelstva obce Pohoří pdf [234 kB]
20.10.2016 nikdy Výpis usnesení 13.VZ Zastupitelstva obce Pohoří pdf [234 kB]
17.10.2016 nikdy Výpis usnesení 12.VZ Zastupitelstva obce Pohoří pdf [249 kB]
5.8.2016 nikdy Výpis usnesení 11.VZ Zastupitelstva obce Pohoří pdf [241 kB]
2.8.2016 nikdy Výpis usnesení 10.VZ Zastupitelstva obce Pohoří pdf [235 kB]
20.6.2016 nikdy Výpis usnesení 9.VZ zastupitelstva obce Pohoří pdf [190 kB]
23.4.2016 nikdy Výpis usnesení 8.VZ zastupitelstva obce Pohoří pdf [271 kB]
14.3.2016 nikdy Výpis usnesení 7. VZ zastupitelstva obce Pohoří pdf [284 kB]
10.3.2016 nikdy Výpis usnesení 6. VZ zastupitelstva obce Pohoří pdf [316 kB]
12.12.2015 nikdy Výpis usnesení 5. VZ zastupitelstva obce Pohoří pdf [351 kB]
11.9.2015 nikdy Výpis usnesení 4. VZ zastupitelstva obce Pohoří pdf [287 kB]
14.8.2015 nikdy Výpis usnesení 3. VZ zastupitelstva obce Pohoří pdf [236 kB]
29.4.2015 nikdy Výpis usnesení 2. VZ zastupitelstva obce Pohoří pdf [182 kB]
17.4.2015 nikdy Výpis usnesení 1. ustavujícího zasedání obce Pohoří pdf [189 kB]
03_Obecně závazné vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
7.12.2016 nikdy Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č. 01/2016 pdf [315 kB]
15.12.2015 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 02/2015 o místním poplatku za provozování systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem pdf [342 kB]
11.9.2015 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pohoří pdf [377 kB]
15.10.2013 nikdy Obecně závazna vyhláška č. 2/2013 o zákazu volného pobíhání domácího zvířectva a psů pdf [463 kB]
29.1.2013 nikdy Důležitá informace k vyhlášce o možnosti připojení na stavbu vodovodu a kanalizace pdf [28 kB]
13.7.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení vodovodu a kanalizace pdf [2 MB]
21.7.2010 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pdf [95 kB]
7.5.2007 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č.1/2007 o místních poplatcích pdf [1 MB]
5.5.2004 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 - Požární řád obce Pohoří pdf [186 kB]
04_Formuláře
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
2.2.2017 nikdy Žádost o změnu v územním plánu Pohoří pdf [148 kB]
14.9.2015 nikdy Povolení kácení dřevin pdf [210 kB]
05_Informace a návody
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
21.9.2017 6.10.2017 Kotlíkové dotace docx [16 kB]
15.9.2017 nikdy Cestovní doklady - zrušení místní příslušnosti

I cestovní doklad si můžete zařídit na kterémkoliv větším úřadě ...

pdf [368 kB]
16.8.2017 31.8.2017 Informace k výluce v Davli

Uzavírka silničního mostu přes Vltavu z důvodu jeho opravy.

pdf [171 kB]
16.8.2017 31.8.2017 Jízdní řád linky č. 444 v době uzavírky davelského mostu od 4.9.2017 pdf [102 kB]
2.8.2017 31.10.2017 NABÍDKA STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU

Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků

pdf [1 MB]
14.3.2017 nikdy Co mám dělat, když měním trvalý pobyt pdf [270 kB]
27.2.2017 14.3.2017 Ministerstvo vnitra ČR - Novinky z 26. 2. 2017 pdf [1 MB]
20.2.2017 nikdy Postup likvidace kadáverů - dokumenty Krajské veterinární správy/1

 

pdf [189 kB]
20.2.2017 nikdy Postup likvidace kadáverů - dokumenty Krajské veterinární správy/2 pdf [179 kB]
20.2.2017 nikdy Postup likvidace kadáverů - dokumenty Krajské veterinární správy/3 pdf [181 kB]
13.2.2017 28.2.2017 Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy

Kormorán velký

pdf [450 kB]
24.1.2017 8.2.2017 Aktualizace informace o občanských průkazech

z roku 2012

pdf [182 kB]
4.1.2017 19.1.2017 Novinka 2017 - daň z nemovitých věcí pdf [400 kB]
26.10.2016 10.11.2016 Intenzifikace ČOV Pohoří - Chotouň - Skalsko pdf [1 MB]
8.9.2016 23.9.2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů jpg [240 kB]
20.6.2016 nikdy Finanční správa ČR k elektronické evidenci tržeb pdf [76 kB]
20.6.2016 5.7.2016 Zpravodaj hasičského sportu pdf [1 MB]
15.6.2016 30.8.2016 Projekt Mladý sportovec pdf [278 kB]
10.6.2016 25.6.2016 Přerušení dodávky elektřiny 7.7.2016 v části Pohoří pdf [299 kB]
25.4.2016 31.8.2016 Zpravodaj sportovních svazů pdf [1 MB]
25.4.2016 30.6.2016 Podpora ministerstva zemědělství pdf [348 kB]
25.4.2016 31.5.2016 Zpravodaj Posázaví pdf [2 MB]
20.4.2016 nikdy Cestování s dětmi do zahraničí pdf [227 kB]
23.3.2016 nikdy Ekokom - třídění odpadu pdf [522 kB]
21.3.2016 nikdy Přihlášení k trvalému pobytu pdf [270 kB]

Počítadlo

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Datum: Zář 24, 2017