Úřední deska (stav ke dni 27.05.2018)
Hledat text:
Kategorie:
[ Archiv - sejmuté dokumenty ]
01_Úřední deska
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
16.4.2018 3.5.2018 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

„Oprava střešního pláště“

pdf [457 kB]
13.4.2018 11.5.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Finanční úřad pro Středočeský kraj

Daň z nemovitých věcí na rok 2018

pdf [80 kB]
6.4.2018 16.4.2018 Veřejné zasedání zastupitelstva obce pdf [27 kB]
24.1.2018 nikdy Strategický rozvojový dokument obce Pohoří 2018 - 2022 pdf [478 kB]
31.12.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 08/2017 pdf [71 kB]
29.12.2017 nikdy Rozpočet obce na rok 2018

Platný od 1. 1. 2018

pdf [416 kB]
19.12.2017 nikdy Rozpočet Mateřské školy Pohoří, příspěvkové organizace

Platný od 1. 1. 2018

pdf [223 kB]
11.12.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 07/2017 pdf [52 kB]
28.11.2017 13.1.2018 Informace o sídle volebního okrsku pdf [162 kB]
16.11.2017 nikdy Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 pdf [407 kB]
13.11.2017 nikdy Rozpočet MŠ Pohoří - návrh pdf [368 kB]
13.11.2017 nikdy Rozpočet obce na rok 2018 - návrh pdf [503 kB]
8.11.2017 23.11.2017 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy o těžbě dřeva pdf [274 kB]
4.10.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 06/2017 pdf [49 kB]
18.9.2017 3.10.2017 Veřejná vyhláška MZ - Opatření obecné povahy o těžbě dřeva pdf [223 kB]
31.8.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 05/2017 pdf [52 kB]
28.8.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 04/2017 pdf [55 kB]
20.6.2017 30.6.2018 ÚZEMNÍ PLÁN POHOŘÍ pdf [1 MB]
15.6.2017 nikdy Závěrečný účet obce Pohoří za rok 2016 pdf [406 kB]
5.6.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 03/2017 pdf [57 kB]
22.5.2017 nikdy Závěrečný účet MŠ Pohoří za rok 2016 pdf [1 MB]
3.4.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 02/2017 pdf [48 kB]
29.3.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 01/2017 pdf [55 kB]
20.3.2017 4.4.2017 Obecní Zpravodaj Březen 2017 pdf [151 kB]
13.3.2017 31.12.2017 Kalkulace vodné a stočné pro rok 2017
24.2.2017 nikdy Seznam neznámých vlastníků nemovitostí v katastru nemovitostí k 1.2.2017 pdf [346 kB]
1.1.2017 nikdy ROZPOČET MŠ POHOŘÍ NA ROK 2017 pdf [97 kB]
7.12.2016 nikdy ROZPOČET OBCE POHOŘÍ NA ROK 2017 pdf [455 kB]
13.10.2016 28.10.2016 Skalsko - plán obnovy přírodní památky 2017 - 2026 pdf [130 kB]
13.10.2016 28.10.2016 Skalsko - protokol z botanického průzkumu pdf [46 kB]
13.10.2016 28.10.2016 Skalsko - fotodokumentace pdf [671 kB]
14.6.2016 nikdy Závěrečný účet obce Pohoří 2015 pdf [755 kB]
14.6.2016 29.6.2016 příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2015 pdf [73 kB]
14.6.2016 29.6.2016 příloha č. 2 - Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací sestavená k 31.12.2015 pdf [83 kB]
14.6.2016 29.6.2016 příloha č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohoří pdf [942 kB]
16.12.2015 nikdy ROZPOČET NA ROK 2016 pdf [341 kB]
3.6.2015 nikdy Závěrečný účet obce Pohoří 2014 pdf [407 kB]
3.6.2015 20.6.2015 Příloha č. 2 - Rozvaha k 31.12. 2014 pdf [83 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce pdf [929 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Financování pdf [41 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Obraty pdf [38 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Příjmy EU pdf [36 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Příjmy pdf [59 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Rekapitulace pdf [49 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Transfery pdf [37 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Výdaje EU pdf [38 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Výdaje pdf [65 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Záznamy pdf [43 kB]
3.6.2015 18.6.2015 Příloha č. 1 - Výsledovka pdf [73 kB]
29.5.2015 nikdy Seznam nedostatečně řádně identifikovaných vlastníků k 1.5.2015 pdf [289 kB]
20.3.2015 nikdy ROZPOČET NA ROK 2015 pdf [340 kB]
23.2.2015 nikdy Zpráva o hospodaření obce v roce 2014 pdf [932 kB]
23.2.2015 nikdy Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2015 pdf [273 kB]
10.4.2014 nikdy Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci-výzva ÚZSVM pdf [68 kB]
28.11.2013 nikdy Rozpočet 2014 pdf [431 kB]
02_Veřejná zasedání

...

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
7.5.2018 22.5.2018 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva pdf [29 kB]
16.4.2015 nikdy Rozpočtový výhled 2015 - 2018 pdf [259 kB]
03_Obecně závazné vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
7.12.2016 nikdy Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č. 01/2016 pdf [315 kB]
15.12.2015 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č. 02/2015 o místním poplatku za provozování systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem pdf [342 kB]
11.9.2015 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pohoří pdf [377 kB]
15.10.2013 nikdy Obecně závazna vyhláška č. 2/2013 o zákazu volného pobíhání domácího zvířectva a psů pdf [463 kB]
29.1.2013 nikdy Důležitá informace k vyhlášce o možnosti připojení na stavbu vodovodu a kanalizace pdf [28 kB]
13.7.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení vodovodu a kanalizace pdf [2 MB]
21.7.2010 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pdf [95 kB]
7.5.2007 nikdy Obecně závazná vyhláška obce Pohoří č.1/2007 o místních poplatcích pdf [1 MB]
5.5.2004 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 - Požární řád obce Pohoří pdf [186 kB]
04_Formuláře
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
14.9.2015 nikdy Povolení kácení dřevin doc [42 kB]
05_Informace a návody
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
15.11.2017 30.11.2017 Rybářský lístek docx [14 kB]
1.11.2017 30.11.2017 Nabídka pozemku k prodeji v k.ú. Pohoří u Prahy

Státní pozemkový úřad

pdf [89 kB]
12.10.2017 30.6.2018 Linka 444 - víkendové spoje pdf [230 kB]
21.9.2017 6.10.2017 Kotlíkové dotace docx [16 kB]
15.9.2017 nikdy Cestovní doklady - zrušení místní příslušnosti

I cestovní doklad si můžete zařídit na kterémkoliv větším úřadě ...

pdf [368 kB]
4.9.2017 30.6.2018 Linka 444 pdf [171 kB]
16.8.2017 31.8.2017 Informace k výluce v Davli

Uzavírka silničního mostu přes Vltavu z důvodu jeho opravy.

pdf [171 kB]
16.8.2017 31.8.2017 Jízdní řád linky č. 444 v době uzavírky davelského mostu od 4.9.2017 pdf [102 kB]
2.8.2017 31.10.2017 Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

pdf [1 MB]
14.3.2017 nikdy Co mám dělat, když měním trvalý pobyt pdf [270 kB]
27.2.2017 14.3.2017 Ministerstvo vnitra ČR - Novinky z 26. 2. 2017 pdf [1 MB]
24.1.2017 8.2.2017 Aktualizace informace o občanských průkazech

z roku 2012

pdf [182 kB]
4.1.2017 19.1.2017 Novinka 2017 - daň z nemovitých věcí pdf [400 kB]
26.10.2016 10.11.2016 Intenzifikace ČOV Pohoří - Chotouň - Skalsko pdf [1 MB]
8.9.2016 23.9.2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů jpg [240 kB]
20.6.2016 nikdy Finanční správa ČR k elektronické evidenci tržeb pdf [76 kB]
20.6.2016 5.7.2016 Zpravodaj hasičského sportu pdf [1 MB]
25.4.2016 31.8.2016 Zpravodaj sportovních svazů pdf [1 MB]
25.4.2016 30.6.2016 Podpora ministerstva zemědělství pdf [348 kB]
20.4.2016 nikdy Cestování s dětmi do zahraničí pdf [227 kB]
23.3.2016 nikdy Ekokom - třídění odpadu pdf [522 kB]
21.3.2016 nikdy Přihlášení k trvalému pobytu pdf [270 kB]

Počítadlo

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Datum: Kvě 27, 2018