Vítáme Vás na stránkách obce Pohoří (stav ke dni 27.05.2018) [Archiv]
Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
[ Aktuální dokumenty ]
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
9.3.2018 19.3.2018 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva pdf [30 kB] 02_Veřejná zasedání
21.2.2018 8.3.2018 Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu

Rekonstrukce komunikace v Chotouni v k. ú. Pohoří u Prahy

pdf [559 kB] 01_Úřední deska
23.1.2018 28.2.2018 Valná hromada Honebního společenstva Jílové - Petrov pdf [791 kB] 01_Úřední deska
19.1.2018 27.1.2018 Valná hromada SDH Pohoří pdf [97 kB] 01_Úřední deska
18.1.2018 2.2.2018 Projektová dokumentace 17 pdf [509 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Rekonstrukce komunikace v Chotouni v k. ú. Pohoří u Prahy

pdf [521 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 KRYCÍ LIST NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha č. 1

Rekonstrukce komunikace v Chotouni v k. ú. Pohoří u Prahy

doc [50 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE - ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST - příloha č. 2

Rekonstrukce komunikace v Chotouni v k.ú. Pohoří u Prahy

doc [47 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - příloha č. 3

Rekonstrukce komunikace v Chotouni v k. ú. Pohoří u Prahy

pdf [138 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Slepý rozpočet k zakázce

Rekonstrukce komunikace v Chotouni v k. ú  Pohoří u Prahy

xls [211 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE POHOŘÍ

na pronájem pozemku parc. č.  630/2

pdf [187 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 1 pdf [325 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projktová dokuemtace 2 pdf [113 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 3 pdf [621 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 4 pdf [263 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 5 pdf [50 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 6 pdf [298 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 7 pdf [620 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 8 pdf [99 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 9 pdf [63 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 10 pdf [118 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 11 pdf [71 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 14 pdf [214 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 12 pdf [128 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 13 pdf [35 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 14 pdf [38 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 15 pdf [165 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 16 pdf [509 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 18 pdf [112 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 21.2.2018 Projektová dokumentace 19 pdf [354 kB] 01_Úřední deska
17.1.2018 20.2.2018 SMLOUVA O DÍLO - NÁVRH - příloha č. 4

Rekonstrukce komunikace v Chotouni v k. ú. Pohoří u Prahy

pdf [293 kB] 01_Úřední deska
15.1.2018 27.1.2018 Oznámení o době a místě konání voleb II pdf [449 kB] 01_Úřední deska
5.1.2018 20.1.2018 Pozvánka na 26. veřejné zasedání zastupitelstva pdf [29 kB] 02_Veřejná zasedání
28.12.2017 13.1.2018 Oznámení o době a místě konání voleb I pdf [449 kB] 01_Úřední deska
28.12.2017 12.1.2018 Formulář žádosti o vydání voličského průkazu

 

♣ Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby: 

1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 10. ledna 2018 do 16,00 hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu ð tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. tj. v pátek 5. ledna 2018 do 16,00 hodin:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
  • v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče. (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)

♣ Pro případné 2. kolo voleb platí pro vydání voličského průkazu stejný systém a stejné lhůty ♣

docx [17 kB] 04_Formuláře
1.12.2017 16.12.2017 Pozvánka na 25. veřejné zasedání zastupitelstva pdf [128 kB] 01_Úřední deska
28.11.2017 13.12.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 186/2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  a místní komunikace v obci Pohoří v termínu od 11.12. - 12.12.2017

pdf [153 kB] 01_Úřední deska
28.11.2017 13.12.2017 Omezení dopravy v obci Pohoří 11.12. - 12.12.2017 - plánek

příloha k veřejné vyhlášce - Opatření obecné povahy č. 186/2017

pdf [413 kB] 01_Úřední deska
21.11.2017 28.11.2017 Pozvánka na 24. veřejné zasedání pdf [29 kB] 01_Úřední deska
31.10.2017 15.11.2017 ROZHODNUTÍ o povolení vyjímky pro umístění vrtané studny na pozemku parc. č. 720/9 v k.ú. Pohoří u Prahy pdf [141 kB] 01_Úřední deska
5.10.2017 19.10.2017 VOLBY 2017

Oznámení o místě konání voleb

pdf [249 kB] 01_Úřední deska
19.9.2017 4.10.2017 Oznámení záměru obce Pohoří na pronájem pozemku pdf [218 kB] 01_Úřední deska
19.9.2017 4.10.2017 Oznámení záměru obce Pohoří na zřízení práva stavby pdf [267 kB] 01_Úřední deska
19.9.2017 4.10.2017 Oznámení záměru obce Pohoří na koupi pozemku pdf [206 kB] 01_Úřední deska
19.9.2017 4.10.2017 Oznámení záměru obce Pohoří na zřízení práva stavby pdf [272 kB] 01_Úřední deska
11.9.2017 28.9.2017 Oznámení zahájení spojeného územního řízení a řízení o povolení výjimky pdf [112 kB] 01_Úřední deska
27.7.2017 10.9.2017 Dražební vyhláška 147 EX 326/16-70 pdf [174 kB] 01_Úřední deska
22.6.2017 7.7.2017 Nebezpečí požárů v době sucha

Nařízení Středočeského kraje ze dne 26. 1. 2017

pdf [564 kB]
29.5.2017 5.6.2017 Program 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří pdf [235 kB] 01_Úřední deska
28.4.2017 29.5.2017 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Středočeský kraj pdf [65 kB] 01_Úřední deska
17.4.2017 24.4.2017 Program 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří pdf [131 kB] 02_Veřejná zasedání
21.3.2017 5.4.2017 Program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří pdf [129 kB] 02_Veřejná zasedání
2.3.2017 31.3.2017 Veřejná zakázka "Rekonstrukce komunikace ve Skalsku v k. ú. Pohoří u Prahy" doc [50 kB] 01_Úřední deska
20.2.2017 14.11.2017 Postup likvidace kadáverů - dokumenty Krajské veterinární správy/1

 

pdf [189 kB] 05_Informace a návody
20.2.2017 14.11.2017 Postup likvidace kadáverů - dokumenty Krajské veterinární správy/2 pdf [179 kB] 05_Informace a návody
20.2.2017 14.11.2017 Postup likvidace kadáverů - dokumenty Krajské veterinární správy/3 pdf [181 kB] 05_Informace a návody
13.2.2017 28.2.2017 Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy

Kormorán velký

pdf [450 kB] 05_Informace a návody
8.2.2017 23.2.2017 Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou pdf [95 kB] 01_Úřední deska
2.2.2017 22.11.2017 Žádost o změnu v územním plánu Pohoří 04_Formuláře
17.1.2017 25.1.2017 Program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří pdf [133 kB] 02_Veřejná zasedání
13.1.2017 28.1.2017 Veřejnoprávní smlouva Biopharm a.s. pdf [96 kB] 01_Úřední deska
28.11.2016 15.3.2017 Program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří pdf [126 kB] 02_Veřejná zasedání
24.11.2016 2.12.2016 BIOPHARM a.s.- informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy pdf [96 kB] 01_Úřední deska
21.11.2016 6.12.2016 Program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří pdf [125 kB] 02_Veřejná zasedání
16.11.2016 6.12.2016 Návrh rozpočtu obce Pohoří na rok 2017 pdf [453 kB] 01_Úřední deska
31.10.2016 7.11.2016 Program 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohoří pdf [129 kB] 02_Veřejná zasedání
20.10.2016 4.11.2016 Oznámení záměru pronájmu obecních pozemků pdf [441 kB] 01_Úřední deska
19.10.2016 5.11.2016 Ministerstvo životního prostředí - Opatření obecné povahy pdf [249 kB] 01_Úřední deska
19.10.2016 5.11.2016 Ministerstvo životního prostředí - návrh opatření obecné povahy pdf [662 kB] 01_Úřední deska
18.10.2016 2.11.2016 Zrušení výběrového řízení na dodavatele ÚP Pohoří pdf [96 kB] 01_Úřední deska
17.10.2016 1.11.2016 Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva pdf [127 kB] 02_Veřejná zasedání
17.10.2016 1.11.2016 Seznam neznámých vlastníků nemovitostí v katastru nemovitostí k 1.8.2016 xlsx [15 kB] 01_Úřední deska
3.10.2016 10.10.2016 Program 13. veřejného zasedání zastupitelstva pdf [125 kB] 02_Veřejná zasedání
22.9.2016 9.10.2016 Volby do zastupitelstev krajů 2016 pdf [95 kB] 01_Úřední deska
19.9.2016 26.10.2016 Dražba nemovité věci pdf [291 kB] 01_Úřední deska
19.9.2016 4.10.2016 Program 12. veřejného zasedání zastupitelstva pdf [130 kB] 02_Veřejná zasedání
25.8.2016 9.9.2016 Nabídka zaměstnání Finančního úřadu Praha - Západ docx [20 kB] 05_Informace a návody
5.8.2016 22.9.2016 Veřejná zakázka "Územní plán Pohoří"v k. ú. Pohoří u Prahy pdf [341 kB] 01_Úřední deska
5.8.2016 22.9.2016 Zadávací dokumentace k VZ 0516 pdf [470 kB] 01_Úřední deska
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 1 k VZ 0516 doc [48 kB] 01_Úřední deska
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 2 k VZ 0516 doc [68 kB] 01_Úřední deska
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 3 k VZ 0516 docx [28 kB] 01_Úřední deska
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 4 k VZ 0516 pdf [1 MB] 01_Úřední deska
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 5 k VZ 0516 docx [19 kB] 01_Úřední deska
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 6 k VZ 0516 docx [24 kB] 01_Úřední deska
5.8.2016 22.9.2016 Příloha č. 7 k VZ 0516 doc [24 kB] 01_Úřední deska
5.8.2016 30.8.2016 Přerušení dodávky elektřiny v části obce Pohoří dne 30.8.2016 pdf [156 kB] 05_Informace a návody
13.7.2016 4.8.2016 Přerušení dodávky elektřiny v části obce Pohoří dne 4.8.2016 pdf [180 kB] 05_Informace a návody
12.7.2016 2.8.2016 Přerušení dodávky elektřiny v části obce Pohoří dne 2.8.2016 pdf [180 kB] 05_Informace a návody
4.7.2016 19.7.2016 Program 11. veřejného zasedání zastupitelstva pdf [94 kB] 02_Veřejná zasedání
1.7.2016 30.7.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání a doručení návrhu zadání územního plánu Pohoří pdf [99 kB] 01_Úřední deska
22.6.2016 29.6.2016 Program 10. veřejného zasedání zastupitelstva pdf [125 kB] 02_Veřejná zasedání
15.6.2016 30.8.2016 Projekt Mladý sportovec pdf [278 kB] 05_Informace a návody
10.6.2016 25.6.2016 Přerušení dodávky elektřiny 7.7.2016 v části Pohoří pdf [299 kB] 05_Informace a návody
8.6.2016 8.7.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší Zóna střední Čechy - CZ pdf [310 kB] 01_Úřední deska
16.5.2016 23.5.2016 Program 9.veřejného zasedání zastupitelstva obce Pohoří pdf [129 kB] 02_Veřejná zasedání
11.5.2016 1.6.2016 1.6.2016 přerušení dodávky elektřiny v části obce Skalsko pdf [180 kB] 05_Informace a návody
6.5.2016 8.9.2016 Elektronická dražba nemovité věci pdf [111 kB] 01_Úřední deska
4.5.2016 25.5.2016 25.5.2016 přerušení dodávky elektřiny v části obce Skalsko pdf [143 kB] 05_Informace a návody
29.4.2016 30.5.2016 Veřejná vyhláška finančního úřadu pdf [66 kB] 01_Úřední deska
25.4.2016 31.5.2016 Zpravodaj Posázaví pdf [2 MB] 05_Informace a návody
22.4.2016 7.5.2016 Pálení čarodějnic pdf [209 kB] 01_Úřední deska
6.4.2016 13.4.2016 8. veřejné zasedání zastupitelstva pdf [126 kB] 02_Veřejná zasedání
14.3.2016 14.11.2017 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2016 pdf [401 kB] 01_Úřední deska
26.2.2016 12.3.2016 Finanční úřad - Informace pro občany pdf [199 kB] 01_Úřední deska
24.2.2016 3.3.2016 7.veřejné zasedání zastupitelstva pdf [127 kB] 02_Veřejná zasedání
10.2.2016 25.2.2016 Policie ČR - nábor nových uchazečů pdf [464 kB] 01_Úřední deska
10.2.2016 25.2.2016 Policie ČR - informace k náboru pdf [482 kB] 01_Úřední deska
28.1.2016 1.3.2016 KUSK - Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období pdf [86 kB] 01_Úřední deska
20.1.2016 4.2.2016 Ministerstvo zemědělství-Oznámení o vydání opatření obecné povahy pdf [187 kB] 01_Úřední deska
20.1.2016 4.2.2016 MZ - Oznámení o vydání opatření obecné povahy pdf [185 kB] 01_Úřední deska
20.1.2016 4.2.2016 MZ - Oznámení o vydání opatření obecné povahy pdf [185 kB] 01_Úřední deska
11.1.2016 1.2.2016 Výzva k podání nabídky zakázky malého rozsahu na akci "OPLOCENÍ PROSTORU MŠ DLE NÁČRTKU" pdf [319 kB] 01_Úřední deska
11.1.2016 1.2.2016 Výzva k podání nabídky zakázky malého rozsahu na akci "ZHOTOVENÍ STUDIE NA FUNKČNOST ČOV" pdf [319 kB] 01_Úřední deska
11.1.2016 1.2.2016 Výzva podání nabídky zakázky malého rozsahu na akci: "ZHOTOVENÍ PROJEKTU REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SKALSKO A CHOTOUŇ" pdf [319 kB] 01_Úřední deska
30.12.2015 1.2.2016 Výzva k podání nabídky stavební zakázky malého rozsahu na akci "REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA POHOŘÍ - LOKALITA 1" pdf [282 kB] 01_Úřední deska
15.12.2015 7.12.2016 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.11.2015 pdf [497 kB] 01_Úřední deska
9.12.2015 24.12.2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání pdf [180 kB] 01_Úřední deska
7.12.2015 15.12.2015 6. veřejné zasedání zastupitelstva pdf [125 kB] 02_Veřejná zasedání
30.11.2015 15.12.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 pdf [337 kB] 01_Úřední deska
23.11.2015 1.12.2015 5. veřejné zasedání zastupitelstva pdf [202 kB] 02_Veřejná zasedání
9.11.2015 24.11.2015 Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO pdf [153 kB] 01_Úřední deska
2.11.2015 17.11.2015 Upozornění UP ČR pdf [234 kB] 01_Úřední deska
19.10.2015 3.11.2015 Úprava jízdního řádu linky 444 od 26.10.2015 pdf [35 kB] 01_Úřední deska
14.10.2015 29.10.2015 Povolení k vjezdu do Chotouně pdf [210 kB] 04_Formuláře
11.10.2015 26.10.2015 JÍZDNÍ ŘÁD LINKY Č. 444 V DOBĚ UZAVÍRKY V CHOTOUNI pdf [136 kB] 01_Úřední deska
8.10.2015 31.12.2015 Rozhodnutí o uzavírce silnice v obci Pohoří pdf [474 kB] 01_Úřední deska
1.10.2015 16.10.2015 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2015 xlsx [17 kB] 01_Úřední deska
18.9.2015 3.10.2015 Konkurz na pozici sociální pracovník

Konkurz

pdf [777 kB] 01_Úřední deska
16.9.2015 2.10.2015 Oznámení záměru obce Pohoří na pronájem pozemku pdf [95 kB] 01_Úřední deska
11.9.2015 26.9.2015 Upozornění ČEZ pdf [99 kB] 01_Úřední deska
25.8.2015 1.9.2015 4.veřejné zasedání zastupitelstva pdf [128 kB] 02_Veřejná zasedání
12.8.2015 27.8.2015 Opatření obecné povahy při nedostaku vody pdf [128 kB] 01_Úřední deska
12.8.2015 27.8.2015 Opatření obecné povahy při nedostaku vody pdf [128 kB] 01_Úřední deska
11.8.2015 26.8.2015 Nařízení v období sucha pdf [80 kB] 01_Úřední deska
10.7.2015 25.7.2015 Změna č. 4 ÚPO Kamenice, okr. Praha - Východ pdf [301 kB] 01_Úřední deska
10.7.2015 25.7.2015 Projednávání UP Libře pdf [259 kB] 01_Úřední deska
10.7.2015 18.7.2015 Oznámení vodoprávního řízení pdf [55 kB] 01_Úřední deska
26.6.2015 11.7.2015 Usnesení o dražebním jednání - elektronická dražba pdf [205 kB] 01_Úřední deska
10.6.2015 18.6.2015 3.veřejné zasedání zastupitelstva pdf [128 kB] 02_Veřejná zasedání
25.5.2015 9.6.2015 Výběrové řízení na vedoucí stavebního odboru Černošice pdf [437 kB] 01_Úřední deska
18.5.2015 2.6.2015 Zakázka malého rozsahu "Zhotovení projektu rekonstrukce komunikace Skalsko" pdf [95 kB] 01_Úřední deska
7.5.2015 22.5.2015 Výzva k podání nabídky zakázky malého rozsahu "Zhotovení kontrolní šachty u č.p. 51 V Chotouni" pdf [96 kB] 01_Úřední deska
30.4.2015 1.6.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FU- DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015 pdf [66 kB] 01_Úřední deska
29.4.2015 13.5.2015 Veřejná vyhláška drážního úřadu pdf [249 kB] 01_Úřední deska
8.4.2015 28.4.2016 2.veřejné zasedání zastupitelstva pdf [121 kB] 02_Veřejná zasedání
1.4.2015 16.4.2015 Veřejná zakázka č.012015 pdf [319 kB] 01_Úřední deska
1.4.2015 16.4.2015 Veřejná zakázka č.022015 pdf [317 kB] 01_Úřední deska
30.3.2015 28.4.2016 Ustavující zasedání zastupitelstva obce Pohoří pdf [122 kB] 02_Veřejná zasedání
23.3.2015 30.4.2015 Veřejná vyhláška KUSK pdf [100 kB] 01_Úřední deska
24.2.2015 14.3.2015 Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Pohoří pdf [95 kB] 01_Úřední deska
24.2.2015 11.3.2015 Oznámení veřejného projednání ÚP Kostelec u Křížků pdf [502 kB] 01_Úřední deska
24.2.2015 10.3.2015 Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany pdf [998 kB] 01_Úřední deska
17.2.2015 24.2.2015 3. veřejné zasedání zastupitelstva pdf [67 kB] 02_Veřejná zasedání
27.1.2015 15.3.2015 pocet_sidlo_voleb_okrsku_27012015

Informace o místu konání voleb do ZO 14.3.2015

pdf [95 kB] 01_Úřední deska
12.1.2015 14.3.2015 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pdf [94 kB] 01_Úřední deska
1.12.2014 8.12.2014 2. veřejné zasedání zastupitelstva pdf [18 kB] 02_Veřejná zasedání
24.11.2014 23.3.2015 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.10.2014 pdf [23 kB] 01_Úřední deska
31.10.2014 16.11.2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA pdf [72 kB] 01_Úřední deska
29.10.2014 13.11.2014 Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany pdf [315 kB] 01_Úřední deska
29.10.2014 7.11.2014 Ustavující zasedání zastupitelstva obce Pohoří pdf [11 kB] 02_Veřejná zasedání
8.10.2014 23.10.2014 Dopis občanům doc [107 kB] 01_Úřední deska
27.9.2014 12.10.2014 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB docx [16 kB]
11.9.2014 16.10.2014 USNESENÍ o nařízení dražebního jednání - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA pdf [292 kB]
9.9.2014 12.10.2014 Informace o vydávání OP během voleb do zastupitelstva pdf [213 kB]
25.8.2014 29.10.2014 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pdf [813 kB] 01_Úřední deska
4.8.2014 19.8.2014 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

"Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany"

pdf [152 kB] 01_Úřední deska
30.7.2014 24.11.2014 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizace k 1.7.2014 pdf [37 kB] 01_Úřední deska
26.6.2014 11.8.2014 Žádost o výjimku z přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci

V souvislosti s uzavírkou sil. II/105 v Jílovém u Prahy - Borku začal Obecní úřad Pohoří  přijímat žádosti o povolení výjimky z přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci, určené jako objízdná trasa s omezeným provozem.

Žádosti budou vydávány osobám s trvalým bydlištěmv obci Pohoří a majitelům rekreačních objektů v prostoru objízdné trasy.Žádosti je možné podávat během úředních hodin na adrese obecního úřadu. Výjimka bude vydávána na základě individuálního posouzení každé žádosti.

Formulář žádosti - v příloze.

pdf [130 kB]
3.6.2014 19.6.2014 32. Veřejné zasedání pdf [29 kB] 01_Úřední deska
30.5.2014 18.6.2014 Rozvaha 2013 pdf [89 kB] 01_Úřední deska
30.5.2014 14.6.2014 Výkaz FIN 2013 pdf [127 kB] 01_Úřední deska
30.5.2014 14.6.2014 Závěrečný účet obce 2013 pdf [73 kB] 01_Úřední deska
30.5.2014 14.6.2014 Příloha účetní závěrky 2013 pdf [231 kB] 01_Úřední deska
30.5.2014 14.6.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 pdf [111 kB] 01_Úřední deska
23.5.2014 25.10.2014 Oznámení o počtu zastupitelů pdf [528 kB] 01_Úřední deska
13.5.2014 27.5.2014 Záměr na pronájem nebytových prostor pdf [810 kB] 01_Úřední deska
2.5.2014 1.6.2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA - zápis do pořadníku

Vážení rodiče,

v letošním roce mateřská škola nevypisuje zápis do mateřské školy na školní rok 2014/2015 z důvodu naplněné kapacity školky.

Do konce května 2014 se však můžete přihlásit a zapsat do pořadníku školy, ze kterého se budou zájemci (v případě mimořádně uvolněného místa) doplňovat.

Přihlášku si můžete stáhnout v příloze a s vyplněným potvrzením od pediatra ji kdykoliv (do konce května 2014) předat v mateřské škole

Mgr. Jitka Dupalová

ředitelka školy

pdf [485 kB]
30.4.2014 3.6.2014 Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí 2014 pdf [66 kB] 01_Úřední deska
28.4.2014 6.6.2014 Zpráva GFŘ k placení daně z nemovitých věcí pdf [40 kB]
28.4.2014 13.5.2014 Informace o vydávání OP během voleb do EP pdf [20 kB]
22.4.2014 9.5.2014 Veřejná vyhláška-uložení písemnosti pdf [810 kB] 01_Úřední deska
24.3.2014 14.11.2017 VARROÁZA-mimořádné veterinární opatření pdf [268 kB] 01_Úřední deska
13.3.2014 30.3.2014 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu pdf [574 kB]
11.3.2014 15.4.2014 Varroáza-nařízení SVS (ukončení mimořádných opatření) pdf [309 kB] 01_Úřední deska
17.2.2014 27.2.2014 Program 30.veřejného zasedání doc [33 kB]
24.1.2014 20.2.2014 Vypsání záměru 1/2014 pdf [813 kB] 01_Úřední deska
24.1.2014 20.2.2014 Vypsání záměru 2/2014 pdf [792 kB] 01_Úřední deska
9.12.2013 17.12.2013 Veřejné zasedání 16.12.2013 doc [32 kB]
28.11.2013 16.12.2013 záměr pdf [752 kB]
29.10.2013 13.11.2013 Výsledky voleb pdf [813 kB] 01_Úřední deska
17.10.2013 1.11.2013 Zpravodaj říjen 2013 pdf [441 kB]
17.10.2013 29.10.2013 Výběrové řízení-PŘÍLOHA 1 doc [86 kB]
17.10.2013 29.10.2013 Výběrové řízení - PŘÍLOHA 2 xls [12 kB]
17.10.2013 29.10.2013 Výběrové řízení - PŘÍLOHA Č. 3 xls [20 kB]
17.10.2013 29.10.2013 Výběrové řízení - PŘÍLOHA č.4 doc [47 kB]
16.10.2013 22.10.2013 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ doc [27 kB]
10.10.2013 25.10.2013 Oznámení o době a místě konání voleb pdf [814 kB] 01_Úřední deska
23.9.2013 26.10.2013 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pdf [815 kB] 01_Úřední deska
25.7.2013 11.3.2014 Varroáza docx [16 kB] 01_Úřední deska
22.7.2013 16.10.2013 příloha k zápisu do MŠ POhoří docx [15 kB] 01_Úřední deska
9.7.2013 10.6.2014 Zpravodaj červenec 2013 pdf [1 MB]
25.6.2013 9.7.2013 PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY pdf [816 kB] 01_Úřední deska
7.6.2013 9.7.2013 Závěrečný účet obce 2012 pdf [115 kB] 01_Úřední deska
7.6.2013 9.7.2013 Rozvaha 2012 pdf [88 kB] 01_Úřední deska
7.6.2013 9.7.2013 Výsledovka 2012 pdf [79 kB] 01_Úřední deska
7.6.2013 9.7.2013 Fin příjmy 2012 pdf [65 kB] 01_Úřední deska
7.6.2013 9.7.2013 Fin výdaje 2012 pdf [71 kB] 01_Úřední deska
7.6.2013 9.7.2013 Přezkoumání hospodaření 2. část - 2012 pdf [1 MB] 01_Úřední deska
7.6.2013 25.6.2013 Přezkoumání hospodaření 1. část 2012 pdf [1 MB] 01_Úřední deska
3.6.2013 14.11.2017 Povodňový deník pdf [1 MB] 01_Úřední deska
30.4.2013 13.5.2014 Veřejná vyhláška pdf [65 kB] 03_Obecně závazné vyhlášky
12.4.2013 25.6.2013 Oznámení záměru na koupi pozemku pdf [42 kB] 01_Úřední deska
28.3.2013 29.12.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o zákazu volného pobíhání domácího zvířectva a psů pdf [815 kB] 03_Obecně závazné vyhlášky
6.2.2013 21.2.2013 Oznámení záměru pdf [681 kB] 01_Úřední deska
13.1.2013 29.1.2013 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta pdf [27 kB] 01_Úřední deska
18.12.2012 25.6.2013 Obecní zpravodaj pdf [209 kB] 01_Úřední deska
18.12.2012 29.1.2013 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku pdf [110 kB] 01_Úřední deska
18.12.2012 29.1.2013 Krycí list nabídky pdf [21 kB] 01_Úřední deska
13.12.2012 29.1.2013 Oznámení o době a místě konání voleb pdf [814 kB] 01_Úřední deska
13.12.2012 29.1.2013 Svolání prvního zasedání okrskové volbení komise pdf [660 kB] 01_Úřední deska
10.12.2012 29.1.2013 Veřejná vyhláška pdf [816 kB] 01_Úřední deska
27.11.2012 29.12.2015 Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku TKO pdf [942 kB] 03_Obecně závazné vyhlášky
27.11.2012 29.1.2013 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pdf [27 kB] 01_Úřední deska
27.11.2012 13.12.2012 Záměr na pronájem pozemků pdf [814 kB] 01_Úřední deska
26.11.2012 13.12.2012 Záměr na pronájem pozemků pdf [2 MB] 01_Úřední deska
27.9.2012 18.12.2012 Oznámení o době a místě konání voleb pdf [28 kB] 01_Úřední deska
29.8.2012 5.10.2012 Krycí list nabídky pdf [21 kB] 01_Úřední deska
28.8.2012 5.10.2012 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku pdf [63 kB] 01_Úřední deska
7.8.2012 18.12.2012 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pdf [592 kB] 01_Úřední deska
7.8.2012 18.12.2012 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pdf [732 kB] 01_Úřední deska
4.7.2012 30.7.2012 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku pdf [63 kB] 01_Úřední deska
4.7.2012 30.7.2012 Vzor smlouvy o dílo na veřejnou zakázaku pdf [36 kB] 01_Úřední deska
4.7.2012 19.7.2012 Krycí list nabídky pdf [21 kB] 01_Úřední deska
28.6.2012 29.12.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku TKO pdf [725 kB] 03_Obecně závazné vyhlášky
28.6.2012 11.9.2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pohoří pdf [792 kB] 03_Obecně závazné vyhlášky
6.6.2012 28.6.2012 Fin příjmy 2011 pdf [52 kB] 01_Úřední deska
6.6.2012 28.6.2012 Fin výdaje 2011 pdf [55 kB] 01_Úřední deska
6.6.2012 28.6.2012 Závěrečný účet Obce Pohoří 2011 pdf [128 kB] 01_Úřední deska
6.6.2012 28.6.2012 Rozvaha 2011 pdf [78 kB] 01_Úřední deska
6.6.2012 28.6.2012 Výkaz zisku a ztráty 2011 pdf [70 kB] 01_Úřední deska
21.5.2012 5.6.2012 Záměr na prodej pozemku pdf [539 kB] 01_Úřední deska
14.5.2012 7.6.2012 Záměr na prodej pozemku pdf [583 kB] 01_Úřední deska
14.5.2012 7.6.2012 Záměr na koupi pozemku pdf [587 kB] 01_Úřední deska
14.5.2012 7.6.2012 Záměr na koupi pozemku pdf [588 kB] 01_Úřední deska
8.2.2012 20.3.2012 Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje pdf [1 MB] 03_Obecně závazné vyhlášky
16.11.2011 18.12.2012 ROZPOČET 2012 pdf [71 kB] 01_Úřední deska
21.10.2011 6.3.2012 ZMĚNY U OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ - DŮLEŽITÉ ! pdf [530 kB] 01_Úřední deska
17.10.2011 24.2.2012 VÝZVA PRO OBČANY

DŮLEŽITÉ !

pdf [34 kB] 01_Úřední deska
17.10.2011 24.2.2012 DOPIS OBČANŮM pdf [32 kB] 01_Úřední deska
17.10.2011 24.2.2012 DOTAZNÍK pdf [21 kB] 01_Úřední deska

Počítadlo

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Datum: Kvě 27, 2018